28 Nisan 2008 Pazartesi

17 Ocak 2008 Perşembe

11 Ocak 2008 Cuma

yabancı öğrenciler için


Amerika'da Banka Hesabı açmak;
Hesap Açtırırken
Bankalar hesap açmak için sizinle ilgili bilgi ve bazı belgeler isteyeceklerdir. Bunlar arasında resimli kimlik (pasaport veya varsa bulunduğunuz eyaletin sürücü ehliyeti), bazı kişisel bilgiler, daimi bir posta adresi ve hesaba yatırmak üzere para olabilir. Hesaba yatırılacak olan para banka havalesi, nakit veya çek şeklinde olabilir. Bankalar ayrıca elde edeceğiniz geliri federal vergi otoritesi olan IRS (Internal Revenue Service)'a bildirmek için sizden sosyal güvenlik numarası, SSN (Social Security Number) isteyecektir. Ancak banka hesabı açtırmak isteyen herkes sosyal güvenlik numarası (SSN) alamaz. Şayet SSN almaya elverişli değilseniz, vergi mükellefi numarası, ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) almanız gerekecektir. Bu numarayı almak için yapmanız gerekenleri bankanızdan ya da okulunuzun yabancı öğrenci ofisinden öğrenebilirsiniz.

mortgage nedir

Sözcük anlamı ipotek olan "mortgage", konut sahibi olmak isteyenlere finans kuruluşlarınca konut üzerinden tesis edilecek ipotek karşılığında 15 - 20 gibi uzun vadeli konut kredilerinin kullanılmasını öngören bir tür gayrimenkul finansman sistemini ifade etmek için kullanılıyor. Türk Dil Kurumu "mortgage" sözcüğü için "tutulu satış" ifadesini öneriyor.

Bir malın kendisinin güvence olarak gösterilerek, ödünç alınan parayla satın alınması anlamına gelen iktisadi terim. İpotekli satış, ya da Mortgage'lı satış olarak da adlandırılır.

Tutulu satış genellikle taşınmaz mal (çoğunlukla da yapı) satınalımlarında kullanılır. Bu gibi satışlarda, parasal kurumlar ödünç verdikleri tutar (kredi) geri ödenene dek, taşınmaz mala el koyabilme yetkisini ellerinde tutarlar. Bu tutu, parasal kurumların ödünç verdikleri para için bir güvence niteliğindedir. Bu yöntem, özel ya da tüzel kişilerin, bir taşınmaz malın ederi kadar paraları başlangıçta olmasa da, malı alıp, genellikle 15-30 yıllık süre içerisinde parça parça ödemelerini ve sonunda da tümüyle sahip olmalarını sağlar. Ödeme tamamlandığında, tutu durumu ortadan kalkar.

Ödünç verilen tutar, ödünç isteyenin geri ödeme kapasitesine (genellikle aylık gelirinden giderleri çıkarıldıktan sonra hesaplanır) ve satın alınmak istenen taşınmaz malın "Hemen Paraya Çevrilebilir Değeri"ne (HPÇD) bağlıdır. HPÇD genellikle malın değerinin %75'i ile %90'ı arasında olur ve borcun ödenememesi durumunda malın parasal kurumca hemen satılabileceği tutara denk gelir. Tutu yöntemiyle alınan mallar, borcun ödenememesi durumunda, parasal kurumca, genellikle ederinin biraz altında beklemeden satılırlar.